jeroenwerk fles

About

ABOUT

After 20 years in the hectic world of the financial markets, Jeroen Paulussen (1959) wanted to make a career change. Leaving the options markets behind him and starting something completely different seemed the most logical choice. He had always had a great interest in drawing, which was to be expected since both his mother and his oldest sister had attended the well-known Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam.

Although he had completed the orientation course at the “Rietveld”, time and time again, circumstances led Jeroen back to his job as market maker at the stock exchange trading floors in Amsterdam and New York. His trading career came to an abrupt end when several exchanges merged and automation was introduced. The trading process was continued via monitors and computer models, making the market-maker function largely obsolete. This was it, the moment Jeroen was waiting for to finally embrace his passion for painting!

Soon after, he came into contact with Henk Huig, an instructor at the Gerrit Rietveld Academie for many years, who gave him the opportunity to join the painters group “Veronese”, also based in Amsterdam. Painting and drawing every Monday for three years, under the ever-watchful eye of Henk Huig, was invaluable, with stunning still lifes as the result. Inspired by the old masters and by using classical painting techniques, he started off making reproductions of paintings by P. Claesz, J. Vermeer, Caravaggio, and A. Mignon. With the help of historical documentation, the knowledge Henk Huig shared of the old masters’ way of working, and Henk’s support, Jeroen gained a lot of inspiration and now he also develops his own unique still lifes using the time-tested techniques of the old masters. Through his work, he intends to continue mastering these techniques.

He has developed a preference for painting flower still lifes. Creating a good composition and making preliminary drawings takes enormous concentration. Setting up and drawing the composition takes almost as much time as the making of the actual painting itself. He focuses on developing paintings with attention to the most minute details, including attention to the detailing of water drops, insects, and leaves. The high level of detail is also apparent in his portraits, clearly perceptible in the eyes, the lips, and especially the hands of his subjects. With such attention to detail, created with layer after layer of carefully applied oil colors, Jeroen’s still lifes have an almost photographic realism.

Na 20 jaar actief te zijn geweest op de financiële markten met al zijn hectiek werd het tijd voor Jeroen Paulussen (1959) om wat anders te gaan doen. De optiebeurzen de rug toekeren en totaal iets anders gaan doen was de meest voor de hand liggende beslissing. Al van jongs af aan had Jeroen een grote belangstelling voor tekenen. Dit heeft hij niet van een vreemde; zijn moeder en oudste zus hebben beiden de “Rietveld Academie” te Amsterdam doorlopen.

Zelf heeft hij de oriëntatie-cursus op de “Rietveld” afgerond. Door omstandigheden kwam hij toch iedere keer weer op de handelsvloer van Amsterdam of New York terecht als Market-maker. Daar kwam abrupt een einde aan toen de fusie tussen verschillende beurzen plaatsvond en de automatisering zijn intrede deed. De handelsactiviteiten werden via beeldschermen en computer­modellen voortgezet en de functie als Market-maker ging grotendeels verloren. Dit was het moment om de stap te nemen en toe te geven aan zijn passie: het schilderen!

Via via kwam hij in contact met Henk Huig die gedurende vele jaren doceerde op de “Rietveld Academie” en kreeg hij de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij de schildersgroep “Veronese”, eveneens te Amsterdam. Drie jaar lang op iedere maandag onder het toeziend oog van Henk Huig tekenen en schilderen wierp zijn vruchten af hetgeen resulteerde in prachtige stillevens. Geïnspireerd door de oude meesters en met behulp van de klassieke schildertechniek is hij in eerste instantie begonnen reproducties te maken van o.a. P.Claesz, J. Vermeer, Caravaggio en A. Mignon. Met behulp van documentatie, de kennis van Henk Huig over de werkwijze van de oude meesters en zijn steun heeft hij veel inspiratie opgedaan en ontwikkeld hij inmiddels zijn eigen stillevens volgens de leer van de oude meesters. Het is zijn intentie om in zijn werk gaandeweg de oude technieken meer en meer onder de knie te krijgen.

Hij heeft voornamelijk een voorkeur om bloemstillevens te creëren. Het maken van een goede compositie en het tekenen van de afbeelding vergen veel concentratie. Het opzetten en tekenen van een compositie neemt net zoveel tijd in beslag als het schilderen zelf. Hij richt zich op het gedetailleerd uitwerken van het schilderstuk. Druppels, insecten en bladeren vormen hier een onderdeel van. Ook in zijn portretten komt dit heel duidelijk naar boven. De enorme gedetailleerdheid is duidelijk waarneembaar in de ogen, de lippen en met name de handen van zijn onderwerpen. Van olieverflaag tot olieverflaag ontwikkelt het zich soms tot een welhaast fotografisch eindresultaat.

 

Een gedachte over “About

  1. Fantastisch mooi wat hij maakt.
    Heb wat gezien in wassenaar toen ik er was voor jeroen buitenman.
    kende dit niet maar wat schitterend . Helaas te duur voor mij maar droen mag he.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *